Érseki szentmise és díjátadó Boldog Gizella ünnepén

2023. máj. 15.

Szilágyis díjazottak:

Mészáros Józsefné nyugalmazott gazdasági vezető

1987. jan. 15-től a 2022. júl. 31-ig dolgozott iskolánkban: volt gazdasági ügyintéző, gondnok, iskolatitkár, majd 1993-tól folyamatosan gazdasági vezető.
Legjobb tudása szerint lelkiismeretesen, maximális szakmai és emberi hozzáállással, időt és energiát nem kímélve segítette: Keller Antal, Kölcsei Mártonné, Halmay György és Eveli Péter igazgatói munkáját.
35 éven át az állandóságot és a folyamatosságot képviselte az iskolában, majd annak vezetésében.
Az évtizedes, jól bevált hagyományok és jó gyakorlatok így tudtak átöröklődni nemzedékről nemzedékre.
Tapasztalata óriási kincs volt: pénzügyi, gazdasági, személyügyi, munkaügyi területen egyaránt, de még a pedagógiai kérdésekhez is jó szeme volt.
Emberfeletti munkabírását mutatja, hogy nyugdíjazása után még közel 70 éves koráig, korát meghazudtoló tempóban és kifogástalanul végezte munkáját.
Mélyen hívő és rendületlen vallásgyakorlóként is elől járt munkatársai között, akik tiszteleték és szerették kedves és megbízhatóan határozott személyiségét és hozzáértő szakmaiságát.
Lelkiismeretes munkavégzése, iskolánk és egyházunk iránti elhivatottsága példaértékű volt munkatársai és iskolánk közössége számára.

Izsák Réka (8.a) – Szent Imre-díj

Izsák Réka vidám, közvetlen személyiség, társaival könnyen barátkozik, az osztály közösségi munkájából is kiveszi a részét. Segítőkész, tanáraival tisztelettudóan viselkedik, példás magatartású.
Réka a hit szeretetét otthonról hozza, katolikus, vallását gyakorló család áll mögötte. A vasárnapi és ünnepnapi szentmiséken, a lelki programokon rendszeresen, családjával közösen vesz részt.
A tanulmányi munkájában is igényes, a tanórákra felkészülten érkezik, érdeklődő, kitartó, a tudást szívesen befogadó-, és felhasználó fiatal.
Iskolai tanulmányi eredménye kitűnő, emellett komoly sportmunkát is végez. 7 éves korától rendszeresen jár kézilabdaedzésekre, leigazolt játékos a Bajnok DSE Nemesvámos csapatánál. Az elmúlt idényben a mérkőzések során, korosztályában a legtöbb gólt lőtte. A Magyar Kézilabda Szövetség tehetséggondozó táboraiba is rendszeresen meghívást kap.
A zenében is elsős kora óta otthon van. Kezdetben furulyán, jelenleg fuvolán játszik. Fuvolajátéka időnként liturgikus környezetben is megjelent.
Óvodás kora óta részt vesz a 126. sz. Szent Imre Cserkészcsapat életében, rendszeresen jár a foglalkozásokra, és a cserkésztáborok aktív tagja. 2019-ben cserkészfogadalmat tett.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson önkéntesként cserkészőrsével egyetemben segített.
Harmonikus hitélete, erkölcsisége, tanulmányi és közösségi munkája miatt javasoljuk a Szent Imre díjra.

Tamás Gréta (8.b) – Szent Imre-díj

Tamás Gréta 2015-ben kezdte meg tanulmányait a Szilágyi Keresztény Iskolában.
Kedves, őszinte és segítőkész tanuló. Tanáraival tisztelettudó és együttműködő. Fontos számára a tanulás, a tanórákra felkészülten érkezik, a tudást örömmel befogadó és felhasználó diák. Az év végi bizonyítványai jeles rendűek.
A Szilágyi Táncegyüttes tagjaként tevékenyen képviseli a magyar néptánckultúrát is.
Gréta hitét gyakorló katolikus családban nevelkedik. Kicsi korától rendszeresen jár szentmisére, családjával bekapcsolódnak a plébánia életébe. Kötelességtudó, munkájára igényes, hitünk iránt elkötelezett, érdeklődő tanuló. Személyes hitre jutásban nagy segítség az igényes, keresztény értékekre odafigyelő családi háttere, de komoly, érett gondolkodása is alkalmassá teszi erre.
Rendszeresen részt vett az egyházmegyei hittanversenyeken, zarándoklatokon, hitéleti rendezvényeken.
A 8 év alatt nyújtott hitéleti és tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért, példamutató segítőkészségéért, magatartásáért javasoljuk a Szent Imre-díjra.

Az eseményről beszámoló cikk az alábbi liken olvasható:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/-krisztuson-kivul-nincs-eletunk-erseki-szentmise-es-dijatado-boldog-gizella-unnepen-veszpremben