Veni Sancte 2023

2023. szept. 4.

Szeptember 1-jén a Szent II János Pál pápa Sportcsarnokban gyűltek össze a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános iskola tanárai, lelkészei és tanulói a tanévnyitó szentmisére.

Csernai Balázs lelki igazgató atya köszöntötte a megjelenteket, és felhívta a figyelmüket, hogy Jézus és a Szentlélek segítségére az új tanévben is szükségünk lesz. Azért jöttünk össze ma, hogy, hogy erőt kérjünk az előttünk álló tanév feladatainak elvégzéséhez.

Balázs atya szentbeszédében Szent Pált idézte: Isten álma, hogy mi mindannyian szentek legyünk. Ez nem könnyű feladat ugyan, mert sok munkával jár, és sokkal könnyebb pihenni, szórakozni, amint azt a nyári szünetben tehettük. Viszont sokkal több örömet ad, ha megfelelünk a kihívásoknak, kitűzünk valamilyen fontos, értelmes célt, és azt kemény munkával el is érjük. Ilyen cél az életszentség. Szentnek lenni nem azt jelenti, hogy tökéletesek, bűntelenek vagyunk, hanem azt, hogy engedjük, Jézus emeljen fel bennünket, amikor elesünk. Engedjük, hogy Jézus szeretete formáljon át bennünket.

A mai evangéliumban Jézus a készenlétre hívja fel a figyelmünket. Szívünk legyen mindig éber, és Őrá figyeljen. Nyissuk ki a szívünket, fogadjuk be az Ő Szent Lelkét, így tudunk továbbhaladni közös utunkon.

Niederhoffer Zoltán református lelkész Máté evangéliumából hozott igét a mai ünnepre: „A szoros kapun menjetek be. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (MT 7,13-14)

Isten arra biztat bennünket, hogy mindenképpen, feltétlenül kövessük Őt. Nem számít, hányan vannak mellettünk, vagy hányan járnak más úton. Szeretünk nagyszámú csoporttal tartani, mert úgy gondoljuk, akkor vagyunk biztonságban. Itt, a teremben sok-sok tanuló Őt szeretné követni.

Az új tanévben sok lehetőségetek lesz arra, hogy ismeretben, tudásban gyarapodjatok – hívta fel a lelkész úr a tanulók figyelmét. Majd így folytatta: Ebben a tanévben is az ő útján járjatok. Isten áldása legyen ezen az elkövetkező tanéven!

Isó Dorottya evangélikus lelkész beszéde elején megemlítette a sok építkezést városszerte. Hangsúlyozta, nem mindegy hogy milyen sorrendben végzik az építkezés során a munkálatokat. A munkavezetőnek ismernie kell az egymás után következő lépéseket. Az iskolában is ilyen építkezés folyik. Tanulóként nem lehet átlátni, honnan hová kell eljutni, de a saját feladatait mindenki ismeri. A pedagógusok hasonlóképpen nem ismerik talán minden területen az új oktatási előírásokat, de a saját feladataival mindenki tisztában van. Valójában Isten az, aki a feladatokat adja, Ő az, aki átlát minden területet. Mi tehát mindannyian együtt dolgozunk a világ teremtő és megváltó urával, mi az Ő munkatársai vagyunk! Amikor tanítunk, vagy tanulunk, pontosan ezt tesszük. Óriási dolog ez! Elég a saját dolgunkra koncentrálni, és azt elvégezni a legjobb tudásunk szerint, többit pedig rábízhatjuk az Úrra. Nála jó kézben van, mert szeret minket, és a javunkat akarja, és Ő jól lát minden összefüggést. Indítsuk hát ezt a tanévet ezzel a mondattal: Mi Isten munkatársai vagyunk!

Végül a lelkésznő is áldott tanévet kívánt mindenkinek.

A szentmise, amelyet az iskola harangegyüttese és kórusa tett ünnepélyesebbé, a lelkészek áldásával végződött.

Demény Anna

A Szilágyi-iskola tanárai a következő imát mondták a rájuk bízott gyerekekért:

Mennyei Atyánk!
Hálát adunk Neked bizalmadért, amellyel ránk bízod gyermekeidet. Te hívtad őket életre, és Te adtad értük a te Fiadat. Köszönjük méltóságukat, nyitottságukat, köszönjük, hogy bennük élsz. Védd meg őket a gonosz támadásaitól, vigasztald őket bánatukban, vezesd őket a testi, szellemi és lelki növekedés útján. Adj nekik erőt és világosságot, hogy felismerjenek Téged, és egyre teljesebb életet éljenek benned, mert te vagy az élet forrása. Áldd meg, Atyánk a ránk bízott gyerekeket és fiatalokat, s tedd őket áldássá családjukban, iskolánkban, és mindenütt, ahová vezeted majd őket. Ámen

Az iskola tanulói a következő imát mondták tanáraikért:

Mennyei Atyánk!
Hálát adunk neked tanárainkért. Köszönjük, hogy segítségükkel tárod fel előttünk világunk és emberségünk csodáit. Áraszd rájuk Szentlelkedet, hogy a te türelmeddel, erőddel és bölcsességeddel tanítsanak és vezessenek bennünket a növekedés útján. Ámen