Szent–Gellért díj

2023. okt. 2.

Arany fokozat:
Nagy Marianna intézményegység-vezető

Nagy Marianna igazi szilágyis pedagógus. Általános iskolai tanulmányait a Szilágyiban végezte. A Lovassyban szerzett érettségijét követően már 1987-ben munkába állt a Szilágyiban, mint néptánc oktató. 1992-ben magyar-történelem szakos tanári végzettséget szerzett.
2005 óta vezeti a Szilágyi Keresztény Iskola alapfokú művészeti intézményegységét és a Szilágyi Táncegyüttest.
2007-ben közoktatási vezetőként szakvizsgázott, és ebben az éveben kapta meg a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát. 2011-ben a Táncművészeti Főiskolán mesterfokozatot és okleveles néptánctanári végzettséget szerzett. 2015 óta részt vesz az intézményi pedagógiai önértékelési csoport munkájában. 2021 óta mesterpedagógus.
Iskolánk és a néptáncoktatás iránti elhivatottságát számos tényező mutatja:
36 éve tanít a Szilágyiban;
18 éve vezető a Szilágyiban;
pályafutása során végig munka mellett tanult;
vezetői munkája mellett, nemcsak a kötelező néptáncot, hanem magyart is tanít, sőt 2022-ben újra osztályfőnökséget is vállalt.
Nagy Marianna az iskolai néptáncoktatás, a Szilágyi Táncegyüttes lelke és motorja, nevük és hírnevük összeforrt, és méltán elismert szűkebb és tágabb pátriánkban is.
Kiemelkedő elhivatottság, munkabírás és segítőkészség jellemzi. Marianna nem számolja az időt hivatása szolgálatában, bármely iskolai ügyben lehet rá számítani.
Különösen példaértékű részéről a szakmai alázattal viselt szolgálat. Amit tesz, sohasem magáért, hanem tanítványaiért, a néptáncért és iskolánkért teszi.
Kiemelkedően elhivatott vezetői és pedagógus életpályája nyomán méltó a Szent-Gellért díj arany fokozatára.

Ezüst fokozat:
Hetyési Judit az osztályfőnöki munkaközösség vezetője

Hetyési Judit történelem-földrajz szakos tanár. 2015. szept.1. óta tanít a Szilágyi Keresztény Iskolában.
Nagyon kedves, empatikus személyiségével gyorsan beilleszkedett az iskola közösségébe és a tanulók körében is nagy népszerűségnek örvend. Jelenleg a 8.b osztályfőnöke és az Osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Osztályfőnökként, tanárként lelkiismeretesen, nagy szeretettel terelgette és terelgeti diákjait.  A tanulmányi versenyeken rendszeresen részt vesznek diákjai. Szabadidejét feláldozva készíti fel őket a versenyekre, amelynek eredményeként minden évben országos döntőig jutnak dákjai.
A gyerekeknek természetjáró szakkör keretében hétvégi túrákat szervez, amelyeken a szülők és régi volt diákjai is részt vesznek.
A hitéleti munkában is nagyon lelkiismeretesen vesz részt. Rendszeresen, megbízhatóan és szinte a teljesség igényével kapcsolódik a főegyházmegyei programokhoz.
A teremtésvédelemi programok szervezésében és lebonyolításában nagy szerepe van. A gyerekeket saját lelkesedésével, színvonalas munkájával, példamutatással igyekszik motiválni a hitéletre, a teremtett világ védelmére és szeretetére.
Munkája, hozzáállása és elkötelezett keresztény hite alapján is méltó a Szent-Gellért díj ezüst fokozatára.

Szeretettel gratulálunk és további munkájukhoz kívánjuk a Jóisten bőséges áldását!