Szent Imre-díjazottak

2024. máj. 13.

A Veszprémi Főegyházmegye Gizella-napi ünnepi programjainak keretében kerültek átadásra a Szent Imre-díjak. Idén Ruskovics Lili 8.a és Horváth Boróka 8.b osztályos tanulóink vehették át a díjat.

Mindszenty József püspökké szentelésének 80. évfordulóján kérjük egykori főpásztorunk közbenjárását a magyar ifjúságért!

Isten áldása kísérje Őket!

Horváth Boróka 8.b osztályos tanuló
Hitüket gyakorló, keresztény értékekre gondosan odafigyelő családban nevelkedik. Személyes hitre jutásban komoly, érett gondolkodása is segíti őt.  Rendszeresen jár szentmisére, ott szolgálatot teljesít. Boróka lelkes cserkész, a nemesvámosi Csillagösvény cserkészcsapat tagja.
Fontos számára a tanulás, a tanórákra felkészülten érkezik, érdeklődő, a tudást szívesen befogadó és felhasználó diák. Minden évben részt vesz megyei versenyeken, elsősorban matematika és magyar tantárgyakból, amelyeken szép eredményeket ért el. Iskolai műsorok, ünnepélyek aktív résztvevője.
Kitűnő tanulmányi eredményével, példamutató keresztény magatartásával, szorgalmával és aktív közösségi tevékenységével követendő példa társai előtt. Méltó a Szent Imre-díjra.

Ruskovics Lili 8. a osztályos tanuló
Keresztény szellemiégű család gyermeke, aki szilárd hitben éli mindennapjait.
Példamutató magatartásával, becsületes, őszinte és alázatos jellemével kiemelkedik társai közül. Engedelmességgel elfogadja szülei és nevelői jótanácsait
Az osztályközösség meghatározó egyénisége, aki világos gondolkodásával pozitív hatással van osztálytársaira.
A kitartó és eredményes munkájának gyümölcsei: első osztálytól kezdve a kitűnő bizonyítvány, a néptáncos fellépések és az országos hittanversenyen való aktív részvétel.
Lili példaértékű hitéletével és szolgálatkészségével építő köve egyházunknak, ezáltal méltó a Szent Imre-díjra.