Étkezés

Havi menü

Május havi

Június havi

Befizetés

Kedves Szülők!

Az étkezési- és néptánc térítési díjakat utólag, a tárgyhót követő hónap elején kell befizetni a tényleges étkezési napok alapján, így elkerüljük a túlfizetések és hátralékok vezetését.

Készpénzzel történő fizetés esetén lehetőség van a néptánc térítésidíjak/tandíjak három részletben történő befizetésére az alábbiak szerint:

1. részlet 2023.09-12. hó                    fizetési határidő: 2023. október11-12-13.

2. részlet 2024.01-03. hó                    fizetési határidő: 2024. február 8-9., 12.

3. részlet 2024.04-06. hó                    fizetési határidő: 2024. május 8-9-10.

Étkezések lemondása

A szülő felelőssége, hogy hiányzás esetén az étkezést lemondja, amit a honlapon az ÉTKEZÉS menüpontban található Étkezés lemondása” űrlap kitöltésével tehet meg, nem az osztályfőnöknél.

Az étkezés lemondása másnaptól lép életbe. Aznapi étkezést lemondani nem lehet.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Az ebédet a felső tagozatos tanulók étkezési jegy leadásával tudják az ebédlőben elfogyasztani. Elveszett jegy pótlására nincs lehetőség. Hiányzás után a lemondott napokra szóló menzajegyet a gazdasági irodában le kell adni.

CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL TÖRTÉNŐ TERVEZETT BEFIZETÉS

2023. szeptember havi2023. október 10.
2023. október havi2023. november 10.
2023. november havi2023. december 11.
2023. december havi2023. december 27.
2024. január havi2024. február 9.
2024. február havi2024. március 11.
2024. március havi2024. április 11.
2024.április havi2024. május 10.
2024. május havi2024. június 5.
2024. június havi2024. június 24.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉTKEZÉSI/NÉPTÁNC TÉRÍTÉSI DIJAK KÉSZPÉNZZEL TÖRTÉNŐ BEFIZETÉSÉRŐL

Fizetendő Befizetési napok 
szeptember havioktóber 11.október 12.október 13.
október havinovember 9.november 10.november 13.
november havidecember 4.december 5.december 6.
december havidecember 18.december 19.december 20.
január havifebruár 8.február 9.február 12.
február havimárcius 7.március 8.március 11.
március haviáprilis 9.április 10.április 11.
április havimájus 8.május 9.május 10.
május, június havijúnius 17.június 18. 

Kérjük a befizetési időpontok pontos betartását!

Veszprém, 2023. augusztus 25.

Eveli Péter s.k.
intézményvezető