Étkezés

Kedves Szülők!

Az étkezési- és néptánc térítési díjakat utólag, a tárgyhót követő hónap elején kell befizetni a tényleges étkezési napok alapján, így elkerüljük a túlfizetések és hátralékok vezetését.

Készpénzzel történő fizetés esetén lehetőség van a néptánc térítésidíjak/tandíjak három részletben történő befizetésére az alábbiak szerint:

1. részlet 2022.09-12. hó                    fizetési határidő: 2022. október10-11-12.
2. részlet 2023.01-03. hó                    fizetési határidő: 2023. február 8-9-10.
3. részlet 2023.04-06. hó                    fizetési határidő: 2023. május 8-9-10.

Étkezések lemondása

A szülő felelőssége, hogy hiányzás esetén az étkezést lemondja, amit a honlapon az ÉTKEZÉS menüpontban található Étkezés lemondása” űrlap kitöltésével tehet meg, nem az osztályfőnöknél.

Az étkezés lemondása másnaptól lép életbe. Aznapi étkezést lemondani nem lehet.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Az ebédet a felső tagozatos tanulók étkezési jegy leadásával tudják az ebédlőben elfogyasztani. Elveszett jegy pótlására nincs lehetőség. Hiányzás után a lemondott napokra szóló menzajegyet a gazdasági irodában le kell adni.

INKASSZÓVAL TÖRTÉNŐ TERVEZETT BEFIZETÉS

2022. szeptember havi2022. október 10.
2022. október havi2022. november 10.
2022. november havi2022. december 9.
2022. december havi2022. december 27.
2023. január havi2023. február 10.
2023. február havi2023. március 10.
2023. március havi2023. április 11. !
2023.április havi2023. május 10.
2023. május havi2023. június 5.
2023. június havi2023. június 22.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉTKEZÉSI/NÉPTÁNC TÉRÍTÉSI DIJAK KÉSZPÉNZZEL TÖRTÉNŐ BEFIZETÉSÉRŐL

Fizetendő Befizetési napok 
szeptember havioktóber 10.október 11.október 12.
október havinovember 9.november 10.november 11.
november havidecember 5.december 6.december 7.
december havidecember 19.december 20.december 21.
január havifebruár 8.február 9.február 10.
február havimárcius 8.március 9.március 10.
március haviáprilis 12.április 13.április 14.
április havimájus 8.május 9.május 10.
május, június havijúnius 9.június 12. 

Kérjük a befizetési időpontok pontos betartását!

Veszprém, 2022. szeptember 21.

Eveli Péter s.k.
intézményvezető