Hitélet

Iskolánkban a gyerekek heti két órában tanulnak hittant a felekezetüknek szerinti csoportbontásban. A tanévet közös szentmisével, Veni Sanctéval kezdjük, Te Deummal fejezzük be és minden hónapban közös szentmisén veszünk részt.

Tanulóinkat a nyolc év során felkészítjük a beavató szentségek vételére, így harmadik évfolyamon részesülnek először a bűnbocsánat szentségében, ekkor veszik magukhoz először az Oltáriszentséget. Nyolcadik osztályban pedig a keresztény nagykorúság, a bérmálás szentségében részesülnek. Erőt, küldetést kapnak, hogy Krisztus tanúi legyenek a világban a hétköznapokon.

Az egyházi év ünnepeit Isten jelenlétében éljük meg.

Októberben közös rózsafűzér imádságot tartunk, mellyel az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafűzért” imaláncba kapcsolódunk be, a békéért és az egységért kérve a Szűzanya segítségét.

Ádvent hétfőin közös gyertyagyújtáson veszünk részt és hagyományteremtő céllal az első évfolyamon Szent Család- járást kezdeményeztünk. A szálláskereső Szent Család tiszteletére tanulóink családjai jelentkeztek, és szentestéig naponta más-más család adott helyet a Szent Családot ábrázoló betlehemnek.

Adventben minden évben bekapcsolódunk az „Angyalbatyu” programba. Az összegyűjtött ajándékdobozokat a Főegyházmegyei Karitász részére szoktuk átadni. Innen kerül karácsonyra a rászoruló családokhoz.

Vízkeresztkor házszentelést tartunk, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szentmisében megszentelt gyertyát vihetnek haza otthonaikba a tanulóink.

Nagyböjtben a Családok keresztútján iskolánk tanulóival, családjaival együtt elmélkedjük végig Jézus keresztútjának állomásait.

Tavasszal kerékpáros zarándoklatot szervezünk Litérre, ahol részt veszünk Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért tartott szentmisén. Ebbe a programunkba is szívesen kapcsolódnak be a szülők, családok.

Több alkalommal együttműködtünk már a Mária Rádió veszprémi stúdiójával. Tavaly kisfilmet forgattunk második osztályos tanulóink részvételével. A gyerekek karácsony történetét mesélték el saját szavaikkal, miközben negyedikes tanulóink lerajzolták az egyes részeket.