Idegen nyelvi Munkaközösség

2022/2023. tanév

Angol-német-francia nyelv oktatása

Iskolánkban első osztálytól oktatunk idegen nyelvet – angolt vagy németet – tanulóinknak. Alsó tagozaton nincs csoportbontás, de felsőben már képességeiknek megfelelően tanulhatnak a gyerekek. Az első  csoportban gyorsabb tempóban, több kiegészítő anyaggal ismerkedve, míg a másodikban több ismétléssel, gyakorlással haladunk.

Ötödik osztálytól második nyelvként angol, német és francia választható szakköri órák keretén belül. Ezt a nyelvet négy évig; 5-8. évfolyamon tanítjuk.

A nyelvi kompetenciamérésre már ötödik osztálytól folyamatosan készülünk. Félévente egy-egy házi olvasmányt dolgozunk fel változatos szövegértési feladatokkal.

A munkaközösség tagjai és tantárgyfelosztásuk:

1. Bujdosó Viktória Éva angol 1-8. osztály, angol második i.ny. szakkör: 5-7. oszt. 

2. Futtató Andrea német 8. osztály, tehetséggondozó szakkör 8. osztály

3. Jávorka Tünde francia 2. nyelv 5-8. osztály

4. Dr. Mohosné Danyi Eszter német 1-4. osztály

5. Nagy Andrea angol 1-8.osztály, tehetséggondozó szakkör 8. osztály

6. Nyőgér József német 5-7.osztály, német 2. nyelv 5-7. osztály

7. Pálfalvi Erzsébet angol 2-3. osztály

Nagy Andrea
munkaközösség-vezető

Óraszámaink 1. idegen nyelvnél:

1.       osztály 1 óra
2.       osztály 1 óra
3.       osztály 2 óra
4.       osztály 3 óra
5.       osztály 3 óra
6.       osztály 4 óra
7.       osztály 3 óra + 1 óra tehetséggondozó szakkör
8.       osztály 3 óra + 1 óra tehetséggondozó szakkör

Óraszámaink 2. idegen nyelvnél:

5-8. évfolyamon mindhárom nyelvből heti 2 óra

Nyelvtanár kollégáimmal együtt nagyon örülünk annak, hogy első és második évfolyamon belépett még egy kolléganő angolt tanítani, így nincsenek olyan magas csoportlétszámok, mint az előző években. Három angolos csoportban sokkal hatékonyabban lehet a nyelvet tanítani, motiválni a gyerekeket, és megszerettetni velük a nyelvtanulást.

A tavalyi tanévre tervezett digitális kompetencia mérési próba átcsúszott márciusról 2021. szeptemberére. Ezen a 8. osztályosok vettek részt.

Hatodik és nyolcadik évfolyamon májusban országos kompetencia mérésen veszünk részt. Erre rendszeresen felkészítjük tanulóinkat könnyített olvasmányok és szövegértési feladatok megoldásával. Idén már várhatólag digitálisan zajlik a kompetenciamérés.

Német nyelvből 3 fővel, egy hetedik és két nyolcadik osztályos diákkal részt vettünk az Országos német nyelvi verseny iskolai fordulóján.

Angolból ezt még későbbi időpontban rendezik meg

Hagyomány iskolánkban, hogy 7. és 8. osztály végén a diákok szóbeli vizsgát tesznek néhány társalgási témakörből. Ezek a következők:

7. osztály: család, lakás, iskola, szabadidő

8. osztályban előbbiek kiegészülnek a vásárlás és orvosnál témakörrel. Utóbbi kettőből szituációs párbeszédet is elő kell adniuk a vizsgázóknak.

Schoffhauzerné Bakonyi Ilona
munkaközösség-vezető

2017-2018

Horvát-magyar diákcsere a német nyelv gyakorlására

Iskolánk a 2016-17-es tanévben kapcsolódott be a Veszprém-Zapresic diákcserébe.
2017 április 6-11-ig horvát diákok látogattak el hozzánk, mi szeptember 14-19 között viszonoztuk látogatásukat.
Az első találkozást megelőzően a diákok kölcsönösen bemutatkozó leveleket írtak, ezek alapján alakultak ki a partneri kapcsolatok.
A diákok jelentős része továbbra is tartja a kapcsolatot a fogadó családdal, a cserediákkal.
A családoknál elhelyezés kedvez a nyelvgyakorlásnak, tanulóink így kénytelenek idegen nyelven kommunikálni, megértetni magukat.
Idézet az egyik résztvevőtől: „Nem arra figyeltem, hogy mindent hibátlanul mondjak, hanem arra, hogy megértsék, amit mondok.”
Az áprilisi találkozásra mindenki egy-egy PPT-t készített Veszprémről/a Szilágyi Keresztény Iskoláról/a magyar étkezési szokásokról. Horvát cserepartnereink saját városukat, iskolájukat, ételeiket mutatták be nekünk.
Az őszi találkozásra mindenki készített német nyelven egy képeskönyvet a nyári élményeiről, és ezeket kicserélték egymás között.
Szeretnénk ezt a programot tovább folytatni a 6-7. osztályos tanulókkal.
Várhatólag most is a horvát diákok érkeznek hozzánk tavasszal, mi pedig a következő tanév elején megyünk Horvátországba. Ehhez várjuk majd a magyar befogadó családok jelentkezését.

A szeptemberi kint tartózkodásról Eveli Kincső és Léner Rebeka Réka 8/a osztályos tanulók készítettek képes beszámolót:

Plitvicei-tavak

A csütörtöki érkezésünk másnapján Plitvicére utaztunk a horvátokkal együtt, ahol megnéztük a híres tavakat.
Nagyon látványos volt, sok szép vízesést tekinthettünk meg és sok időt töltöttünk itt
Az utat a tavak felett fapallókon tettük meg…

Opatija, Rijeka

A 3. napon Opatijaban is jártunk, 5 km hosszú sétányon megcsodálhattuk a végtelen tenger látványát, amely mentén souvenirstandok álltak
Senjben kívülről megtekintettük a tengerparton álló várat ahol mellesleg rettentően fújt a szél

Családi nap

2 óra utazás után megérkeztünk Crikvenicába, ahol a lányok majorett fellépését nézhettük meg.
Utána egy étteremben ebédeltünk majd úsztunk a 15°C-os tengerben
Rengeteg aranyéremmel térhettünk haza

Zagreb

5. napon Zágrábba utaztunk, ahol legelőször a Goethe intézetben egy vetélkedőn vettünk részt
Meglátogattuk Zagreb látványosságait, csodás belvárosát
2 óra szabadidő után Rebi cserediákjának az otthonában késő estig szórakoztunk

Fogadás a polgármesternél

Ili néni is jól szórakozott a horvát tanárnővel
A polgármester beszédét türelmesen meghallgattuk, aztán megtekintettük a Luznica apáca zárdát és kastélyt, majd egy hosszú hazaút állt előttünk
Rettentően élveztük az elmúlt 6 napot és mélységesen örülünk, hogy részt vehettünk a programban

2014-2015

Iskolánk 100 000 Ft-ot nyert a Fox Nemzetközi Angol Nyelvi versenyen az elmúlt tanév végén. Ebből az összegből könnyített angol nyelvű olvasmányokat vásároltunk könyvtárunk számára. Ötödik osztálytól nyolcadik osztályig életkoruknak és nyelvi szintjüknek megfelelően évente 2 könyvet olvasnak majd el diákjaink. Félévente 3-3 fordulós szövegértési versenyen adnak számot az olvasmányban szerzett ismereteikről. Német nyelvből is folyamatban van a könyvek beszerzése, hamarosan ők is csatlakoznak az idegen nyelvű olvasótáborhoz.
Nyelvi munkaközösség

2013-2014

Az idei tanévben mindhárom idegen nyelvből indult tanulócsoport.
Iskolánkban több szaktárgyi munkaközösség is működik, ezek létrehozását a köznevelési törvény teszi lehetővé. Egy közülük az idegen nyelvi munkaközösség. Tagjai a német, angol és francia nyelvet tanító pedagógusok, két némettanár, két angoltanár, egy franciatanár, és két tanító kolléga, egyikük német, másik angol nyelvből.
Munkaközösségünk a munkáját az éves munkatervünk alapján végzi.
Ebben a tanévben is 3 munkaközösségi foglalkozást tartunk: tanév elején, félévkor és tanév végén.
Ezeken állapodunk meg a helyi tantervvel kapcsolatos irányelvekről, a használt tankönyvekről, a versenyekre való jelentkeztetésről, felkészítésről. Ezeken beszéljük meg a továbbképzéseken hallott információkat, tapasztalatokat is.
Tanév közben természetesen napi munkakapcsolatban állunk egymással, véleményt cserélünk módszertani kérdésekről, megbeszéljük az aktuális feladatokat, eredményeket, elemezzük, értékeljük a látogatott tanórákat.
Német nyelvből ebben a tanévben a „TITOK” levelező versenyen indultak tanítványaink. Az öt fordulóból négy már lement, az ötödik van még hátra.

Résztvevők:

7. osztály

 • Guba Emese
 • Schnelbach Eszter
 • Varga Nikolett
 • Fischer Dominika Napsugár

8. osztály

 • Szmulai Réka
 • Strenner Laura
 • Anczmann Katalin Eszter
 • Gerstmár Anna

A 2013-2014-es tanévben angolból több tanulónk is részt vesz 5-6 fordulós levelezős versenyeken:

 • 2 csapatunk van a TITOK versenyen az ötödik osztályos tanulókkal.
  A ,,Girls’’ csapat tagjai: Kovács Klára, Gyöngyösi Zsófia 5.a
  A ,,Boys” csapat tagjai: Cziráki Csongor, Csizmadia Zsombor, Fekete Krisztián, Sárossy Zsombor 5.b
 • Tátrai Teréz 5.b: Mozaik és Bendegúz levelező verseny.
 • Bognár Kata 8.b: III. Béla Gimnázium internetes levelezős verseny
 • Szigetvári Zsófia 5.b: Tehetséggondozó levelező verseny.
 • TITOK Tesztversenyre 11-en neveztek. 10 fő ötödik osztályból, 1 tanuló hetedikből.
 • A 7. és 8. osztályosok között megrendezésre került angol nyelvi tanulmányi versenyen – amely február végén zajlott – , hetedik osztályból 2 fő, nyolcadikból 5 fő képviseltette magát.
 • A ,,Fox” versenyen való részvétel egyik feltétele egy könyv előzetes elolvasása angolul. Erre Tátrai Gergely 4.a és Bognár Kata 8.b osztályos tanuló jelentkezett.
 • Áprilisban lesz ,,Spring in Britain” csapatversenyünk, amelyen egy nyolcadikos, és három alsós team is /4. osztály/ megméretteti magát.

A 2013-2014-es tanévben csatlakoztunk a „Csatangolók” című angol nyelvi levelező versenyhez.

A 4. osztályosok közül 4 db 2 fős csapat jelentkezett, akik már a harmadik feladatsoron is túl vannak.
A „Funny Grammar” nyelvtani feladatokkal tarkított, érdekes, a tanítási anyagon túlmutató feladatokat is ad a tanulóknak. A csapatok tagjai:

 • Ács Benedek Róbert – Gáty Ábel Botond
 • Barta Eszter – Maróti Blanka
 • Csuta Krisztián Márk – László Milos
 • Hainzl Johannes – Simon András