Idegen nyelvi Munkaközösség

2023/2024. tanév

Angol-német-francia nyelv oktatása

Iskolánkban első osztálytól oktatunk idegen nyelvet – angolt vagy németet – tanulóinknak. Alsó tagozaton nincs csoportbontás, de felsőben már képességeiknek megfelelően tanulhatnak a gyerekek. Az első  csoportban gyorsabb tempóban, több kiegészítő anyaggal ismerkedve, míg a másodikban több ismétléssel, gyakorlással haladunk.

Ötödik osztálytól második nyelvként angol, német és francia választható szakköri órák keretén belül heti 2 órában. Ezt a nyelvet négy évig; 5-8. évfolyamon tanítjuk.

Idén már ötödik osztályban elindítottuk a tehetséggondozó szakkört (heti egy alkalommal), ahol verseny-, és országismereti feladatokat, szituációkat, hallásgyakorló feladatokat végzünk.

A nyelvi kompetenciamérésre már ötödik osztálytól folyamatosan készülünk. Félévente egy-egy házi olvasmányt dolgozunk fel változatos szövegértési feladatokkal.

A munkaközösség tagjai és tantárgyfelosztásuk:

1. Bujdosó Viktória Éva angol 2-8. osztály, angol második i.ny. szakkör: 5-7. oszt. 
2. Futtató Andrea német 5. osztály, 2. id. nyelv német szakkör 5. osztály
3. Jávorka Tünde francia 2. nyelv 5-8. osztály
4. Dr. Mohosné Danyi Eszter német 1-4. osztály
5. Nagy Andrea angol 1-8.osztály, tehetséggondozó szakkör 5. osztály
6. Nyőgér József német 6-8.osztály, német 2. nyelv 6-8. osztály
7. Pálfalvi Erzsébet angol 2-3. osztály
8. Keserű-Punk Györgyi angol 1. és 4. osztály

Óraszámaink 1. idegen nyelvnél:

1.       osztály 1 óra
2.       osztály 1 óra
3.       osztály 1 óra
4.       osztály 3 óra
5.       osztály 3 óra
6.       osztály 4 óra
7.       osztály 3 óra
8.       osztály 3 óra

Hagyomány iskolánkban, hogy 7. és 8. osztály végén a diákok szóbeli vizsgát tesznek néhány társalgási témakörből. Ezek a következők:

7.osztály : család, lakás, iskola, szabadidő

8. osztály: az előzőek kiegészülnek a vásárlás és orvosnál témakörrel. Ezekből szituációs párbeszédet is elő kell adniuk a vizsgázóknak.

7-8. osztályosokkal a POK által szervezett megyei angol nyelvi versenyen fogunk indulni.

Nagy Andrea
munkaközösség-vezető

2017-2018

Horvát-magyar diákcsere a német nyelv gyakorlására

Iskolánk a 2016-17-es tanévben kapcsolódott be a Veszprém-Zapresic diákcserébe.
2017 április 6-11-ig horvát diákok látogattak el hozzánk, mi szeptember 14-19 között viszonoztuk látogatásukat.
Az első találkozást megelőzően a diákok kölcsönösen bemutatkozó leveleket írtak, ezek alapján alakultak ki a partneri kapcsolatok.
A diákok jelentős része továbbra is tartja a kapcsolatot a fogadó családdal, a cserediákkal.
A családoknál elhelyezés kedvez a nyelvgyakorlásnak, tanulóink így kénytelenek idegen nyelven kommunikálni, megértetni magukat.
Idézet az egyik résztvevőtől: „Nem arra figyeltem, hogy mindent hibátlanul mondjak, hanem arra, hogy megértsék, amit mondok.”
Az áprilisi találkozásra mindenki egy-egy PPT-t készített Veszprémről/a Szilágyi Keresztény Iskoláról/a magyar étkezési szokásokról. Horvát cserepartnereink saját városukat, iskolájukat, ételeiket mutatták be nekünk.
Az őszi találkozásra mindenki készített német nyelven egy képeskönyvet a nyári élményeiről, és ezeket kicserélték egymás között.
Szeretnénk ezt a programot tovább folytatni a 6-7. osztályos tanulókkal.
Várhatólag most is a horvát diákok érkeznek hozzánk tavasszal, mi pedig a következő tanév elején megyünk Horvátországba. Ehhez várjuk majd a magyar befogadó családok jelentkezését.

A szeptemberi kint tartózkodásról Eveli Kincső és Léner Rebeka Réka 8/a osztályos tanulók készítettek képes beszámolót:

Plitvicei-tavak

A csütörtöki érkezésünk másnapján Plitvicére utaztunk a horvátokkal együtt, ahol megnéztük a híres tavakat.
Nagyon látványos volt, sok szép vízesést tekinthettünk meg és sok időt töltöttünk itt
Az utat a tavak felett fapallókon tettük meg…

Opatija, Rijeka

A 3. napon Opatijaban is jártunk, 5 km hosszú sétányon megcsodálhattuk a végtelen tenger látványát, amely mentén souvenirstandok álltak
Senjben kívülről megtekintettük a tengerparton álló várat ahol mellesleg rettentően fújt a szél

Családi nap

2 óra utazás után megérkeztünk Crikvenicába, ahol a lányok majorett fellépését nézhettük meg.
Utána egy étteremben ebédeltünk majd úsztunk a 15°C-os tengerben
Rengeteg aranyéremmel térhettünk haza

Zagreb

5. napon Zágrábba utaztunk, ahol legelőször a Goethe intézetben egy vetélkedőn vettünk részt
Meglátogattuk Zagreb látványosságait, csodás belvárosát
2 óra szabadidő után Rebi cserediákjának az otthonában késő estig szórakoztunk

Fogadás a polgármesternél

Ili néni is jól szórakozott a horvát tanárnővel
A polgármester beszédét türelmesen meghallgattuk, aztán megtekintettük a Luznica apáca zárdát és kastélyt, majd egy hosszú hazaút állt előttünk
Rettentően élveztük az elmúlt 6 napot és mélységesen örülünk, hogy részt vehettünk a programban

2014-2015

Iskolánk 100 000 Ft-ot nyert a Fox Nemzetközi Angol Nyelvi versenyen az elmúlt tanév végén. Ebből az összegből könnyített angol nyelvű olvasmányokat vásároltunk könyvtárunk számára. Ötödik osztálytól nyolcadik osztályig életkoruknak és nyelvi szintjüknek megfelelően évente 2 könyvet olvasnak majd el diákjaink. Félévente 3-3 fordulós szövegértési versenyen adnak számot az olvasmányban szerzett ismereteikről. Német nyelvből is folyamatban van a könyvek beszerzése, hamarosan ők is csatlakoznak az idegen nyelvű olvasótáborhoz.
Nyelvi munkaközösség

2013-2014

Az idei tanévben mindhárom idegen nyelvből indult tanulócsoport.
Iskolánkban több szaktárgyi munkaközösség is működik, ezek létrehozását a köznevelési törvény teszi lehetővé. Egy közülük az idegen nyelvi munkaközösség. Tagjai a német, angol és francia nyelvet tanító pedagógusok, két némettanár, két angoltanár, egy franciatanár, és két tanító kolléga, egyikük német, másik angol nyelvből.
Munkaközösségünk a munkáját az éves munkatervünk alapján végzi.
Ebben a tanévben is 3 munkaközösségi foglalkozást tartunk: tanév elején, félévkor és tanév végén.
Ezeken állapodunk meg a helyi tantervvel kapcsolatos irányelvekről, a használt tankönyvekről, a versenyekre való jelentkeztetésről, felkészítésről. Ezeken beszéljük meg a továbbképzéseken hallott információkat, tapasztalatokat is.
Tanév közben természetesen napi munkakapcsolatban állunk egymással, véleményt cserélünk módszertani kérdésekről, megbeszéljük az aktuális feladatokat, eredményeket, elemezzük, értékeljük a látogatott tanórákat.
Német nyelvből ebben a tanévben a „TITOK” levelező versenyen indultak tanítványaink. Az öt fordulóból négy már lement, az ötödik van még hátra.

Résztvevők:

7. osztály

 • Guba Emese
 • Schnelbach Eszter
 • Varga Nikolett
 • Fischer Dominika Napsugár

8. osztály

 • Szmulai Réka
 • Strenner Laura
 • Anczmann Katalin Eszter
 • Gerstmár Anna

A 2013-2014-es tanévben angolból több tanulónk is részt vesz 5-6 fordulós levelezős versenyeken:

 • 2 csapatunk van a TITOK versenyen az ötödik osztályos tanulókkal.
  A ,,Girls’’ csapat tagjai: Kovács Klára, Gyöngyösi Zsófia 5.a
  A ,,Boys” csapat tagjai: Cziráki Csongor, Csizmadia Zsombor, Fekete Krisztián, Sárossy Zsombor 5.b
 • Tátrai Teréz 5.b: Mozaik és Bendegúz levelező verseny.
 • Bognár Kata 8.b: III. Béla Gimnázium internetes levelezős verseny
 • Szigetvári Zsófia 5.b: Tehetséggondozó levelező verseny.
 • TITOK Tesztversenyre 11-en neveztek. 10 fő ötödik osztályból, 1 tanuló hetedikből.
 • A 7. és 8. osztályosok között megrendezésre került angol nyelvi tanulmányi versenyen – amely február végén zajlott – , hetedik osztályból 2 fő, nyolcadikból 5 fő képviseltette magát.
 • A ,,Fox” versenyen való részvétel egyik feltétele egy könyv előzetes elolvasása angolul. Erre Tátrai Gergely 4.a és Bognár Kata 8.b osztályos tanuló jelentkezett.
 • Áprilisban lesz ,,Spring in Britain” csapatversenyünk, amelyen egy nyolcadikos, és három alsós team is /4. osztály/ megméretteti magát.

A 2013-2014-es tanévben csatlakoztunk a „Csatangolók” című angol nyelvi levelező versenyhez.

A 4. osztályosok közül 4 db 2 fős csapat jelentkezett, akik már a harmadik feladatsoron is túl vannak.
A „Funny Grammar” nyelvtani feladatokkal tarkított, érdekes, a tanítási anyagon túlmutató feladatokat is ad a tanulóknak. A csapatok tagjai:

 • Ács Benedek Róbert – Gáty Ábel Botond
 • Barta Eszter – Maróti Blanka
 • Csuta Krisztián Márk – László Milos
 • Hainzl Johannes – Simon András