Nevelőtestület

Iskolavezetés

Eveli Péter intézményvezető

történelem-földrajz szakos tanár, mesterpedagógus
jelenleg tanított tantárgy: történelem
közoktatási vezető szakvizsga
a Veszprémi Érseki Főiskola óraadó tanára
organikus pedagógiai mentor 

Dr. Csernai Balázs atya

iskolánk lelki igazgatója

Nagy Marianna művészeti intézményegység-vezető

magyar-történelem szakos tanár, néptánc pedagógus mester, mesterpedagógus
jelenleg tanított tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, népi játék, néptánc
közoktatási vezető szakvizsga

Barabás Andrea Ildikó alsó tagozatos intézményvezető-helyettes

tanító, általános iskolai hitoktató, mesterpedagógus
ének-zene -, karvezetés -, kántor speciál kollégium
jelenleg tanított tantárgyak: matematika, hittan
közoktatási vezető szakvizsga, népi játszóházi foglalkozásvezető, drámajáték-vezető
organikus pedagógiai mentor
CSÉN munkatárs

Varga Tünde felsős intézményvezető- helyettes

testnevelés, biológia, földrajz szakos tanár, mesterpedagógus
Szilágyi DSE elnöke
Szilágyi DSE Utánpótlás ( 6-7 és 8-9 évesek) edző
UEFA B labdarúgó edző, futsal edző
jelenleg tanított tantárgy: testnevelés (labdarúgás 1-4. évfolyam)
közoktatási vezető szakvizsga
Magyar Diáksport Szövetség – képző, MDSZ „Grassroots” labdarúgás módszertani
és gyakorlati képző, MDSZ  DO60 – Diáksportfesztivál szervezése – képző

Pedagógusok

Alföldi Ágnes

tanító, osztályfőnök 4.c

Alföldi Eszter Anna

tanító, matematika műveltségterület, osztályfőnök 3.c
Montessori, valamint diszlexia prevenciós és re edukációs módszertani végzettség

Bakonyi Márta Judit

tanító, gyógypedagógus, napközis nevelő 4.c
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Boa-Takács Fanni

napközis nevelő (TGYÁS)
tanító, testnevelés műveltségterület
jelenleg tanított tantárgy: napközi, angol nyelv

Bujdosó Viktória Éva

tanár
angol – orosz szak
jelenleg tanított tantárgy: angol nyelv

Csizmadiáné Csillak Hajnalka

tanító, hitoktató, osztályfőnök 4.a
drámajáték-vezető

Endrészné Veiland Viktória

napközis nevelő 1.a, tanár, napközis munkaközösség-vezető
magyar szak, művelődésszervező (andragógia szakirány), tehetségfejlesztési szakértő, drámapedagógus
jelenlegtanított tantárgyak: napközi, magyar nyelvtan

Farkas Tímea

tanító, az 1.b napközis nevelő

Fenesné Máté Andrea Zsuzsanna

tanító, rajz műveltségterület, osztályfőnök 3.b

Futtató Andrea

tanár, osztályfőnök 5.a
matematika, német nyelv és irodalom szak
oktatási informatikus; Európai Unió szakértő; okleveles pedagógiatanár (MA), közoktatási vezető szakvizsga
jelenleg tanított tantárgyak: matematika, német nyelv

Gulkainé Kurucz Mária

tanító, napközis nevelő 3.c
rajz szakkollégium
jelenleg tanított tantárgyak: technika, vizuális kultúra

Hajdu Viktória

napközis nevelő 3.b, néptánc pedagógus
jelenleg tanított tantárgyak: népi játék, néptánc, napközi
közoktatási vezető szakvizsga

Hartmann-né Nagy Éva

tanár
fizika – technika szak
jelenleg tanított tantárgyak: fizika és technika

Hetyési Judit

tanár, osztályfőnök 8.b, osztályfőnöki munkaközösség-vezető
történelem – földrajz szak, geográfus (geoinformatika szakirány)
jelenleg tanított tantárgyak: természettudomány, honismeret, földrajz, történelem

Hidvégi Anita

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület, osztályfőnök 1.b, katolikus hitoktató
gyógypedagógus logopédia szakirányon
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók képességfejlesztése; sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs terápiája

Hudra Nikoletta

tanár, ifjúságvédelmi felelős, SNI-sek fejlesztése, mesterpedagógus, természettudományi tantárgyak munkaközösség-vezető
informatika szak, gyógypedagógus – pszicho pedagógia szak
köznevelési-, és pszicho pedagógiai szakértő
mediátor (speciális terület: iskola); megoldásfókuszú segítő
jelenleg tanított tantárgy: informatika, fejlesztő foglalkozás, segítő beszélgetés
pedagógiai terapeuta szakvizsga; gyermekvédelem szakvizsga

Imréné Paál Virág

tanár, hitoktató, fejlesztőpedagógus, osztályfőnök 6.a
hittan – történelem szak
jelenleg tanított tantárgy: hittan, felsős évfolyamokon BTM- fejlesztés

Jávorka Tünde

tanár
matematika, francia, fizika szak
jelenleg tanított tantárgyak: matematika, francia nyelv

Jerémiásné Agyagási Anna

német, tanító
felsős délutános óraadó

Keserű-Punk Györgyi

könyvtáros

Kissné Cservenyák Judit

tanár, osztályfőnök 7.b, hittan munkaközösség-vezető
katolikus hittanár, ének-zene szak, egyházzenész
jelenleg tanított tantárgyak: hittan, népi ének
organikus pedagógiai mentor
CSÉN munkatárs

Kiszlingerné Szántó Diána

tanító, ének műveltségterület, osztályfőnök 3.a

Kohnné Ambrusz Éva Vilma

napközis nevelő 4.b
hitoktató, református kántor

Kövecses Mária

napközis nevelő 3.a
tanító, ének-zene szak
jelenleg tanított tantárgyak: napközi, ének-zene

Dr. Mohosné Danyi Eszter

tanító, német műveltségterület, osztályfőnök 1.a

Molnárné Ambrus Melinda

könyvtáros tanár (TGYÁS)
magyar – könyvtár szak

Molnárné Tóth Erzsébet

tanító, népművelés műveltségterület, osztályfőnök 2.b, alsós munkaközösség-vezető
közoktatási vezető szakvizsga

Nagy Andrea

tanár, idegen nyelvi munkaközösség-vezető, osztályfőnök 5.b
angol – orosz szak
jelenleg tanított tantárgy: angol nyelv

Nagy Zsuzsanna

viselettáros

Nyőgér József

tanár
német – magyar szak
jelenleg tanított tantárgyak: német, magyar nyelv és irodalom, napközi

Pálfalvi Erzsébet

tanító, rajz műveltségterület, osztályfőnök 2.a

Pozsgai Erika

tanár
biológia-kémia, környezetvédelem szak

Schőberl Csilla

napközis nevelő 4.a
történelem – népművelés szak

Sebestyénné Siki Eliza

tanító, ének-zene szakkollégium, osztályfőnök 3.b, mesterpedagógus
fejlesztő pedagógus szakvizsga; oktatási informatikus

Szabó Andrea Éva

napközis nevelő 2.a
magyar – történelem szak

Szauer Istvánné

tanár
biológia- földrajz szak
jelenleg tanított tantárgy: biológia
közoktatási vezető szakvizsga

Széplaki Nóra

óraadó rajztanár

Szijjártóné Hosoff Katalin

tanár, osztályfőnök 8.a, matematika munkaközösség-vezető
matematika – történelem szak
jelenleg tanított tantárgyak: matematika, történelem
közoktatási vezető szakvizsga
CSÉN munkatárs

Dr. Szilágyiné Rezessy Dorottya

tanár,  munkaközösség-vezető
magyar szak, néprajz szakos bölcsész, evangélikus hittanár
jelenleg tanított tantárgyak: magyar nyelv és irodalom

Ticz Zsuzsanna

napközis nevelő 2.b
gyógypedagógus

Tóth Zsuzsa

testnevelő
testnevelés – földrajz szak
jelenleg tanított tantárgyak: testnevelés, úszás, röplabda

Vastag Richárd

néptánc pedagógus
közoktatási vezető szakvizsga

Vati Gergő

testnevelő, osztályfőnök 7.a
testnevelés – egészségtan szak
UEFA B licences labdarúgó edző, úszás szakedző
jelenleg tanított tantárgyak: testnevelés, úszás, labdarúgás

Vetzl-Szerencsi Noémi

néptánc pedagógus
táncos és próbavezető (BA), tánctanár mester (néptánc – MA)