Örökös ökoiskola

2020/2021. TANÉV

Célkitűzéseink:

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
 • Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel.
 • Környezeti- és egészség-tudatosság erősítése az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata.
 • Fogyasztás helyébe az életminőség helyezése.
 • Környezet iránt felelős gondolkodás kialakítása, legyenek fogékonyak az újra, közösség és önfejlesztő képességgel rendelkeznek,
 • A helyi értékek és problémák megismertetése.
 • Lakóhelyünk környezetvédelmi munkájában aktív részvétel.

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 • A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Vizes élőhelyek világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Méhek napja, Környezetvédelmi Világnap, Madarak és fák napja) programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.
 • Folyamatosan ellenőrizzük a tantermeket, az osztályok környezetét.
 • Az energiatakarékosságra (világítás, szellőztetés) kiemelt figyelmet fordítunk.
 • Környezetbarát tisztítószerek, papíráruk alkalmazásának gyakoriságát tovább szeretnénk növelni az iskola működtetésében. Környezetvédelmi védjegyek előnyben részesítése.
 • Faliújságon jelennek meg a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatások, események, pályázatok, versenyek.
 • Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: papír, PET-palack.
 • Folyamatos a használt elemek gyűjtése is.
 • Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön: Teleki Pál földrajz verseny, Természettudományi versenyek: Kaán Károly, Hermann Ottó, Jedlik Ányos, Hevesy György, Császár Elemér környezetvédelmi csapatverseny, Bolyai természettudományos csapatverseny.
 • Tavasszal ÖKO napot tartunk.
 • Iskolánkban ÖKO-szakkör működik.
 • Az alsó tagozat 3. és 4. évfolyama, valamint a felső tagozat 5. és 6. évfolyama erdei iskolai táborozáson vesz részt.
 • A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves programjukba.
 • Az iskolaújságban rendszeresen megjelenő rovatban népszerűsítjük a természettudományos tantárgyakat.

A 2020–2021–es tanév munkaterve

EseményHatáridőFelelős
Az éves munkaterv elkészítésszeptemberreál munkaközösség
Tisztasági verseny indításaszeptemberHetyési Judit, DÖK
Autómentes napszeptember végeosztályfőnökök
Az iskola honlapján való megjelenésszeptember végefolyamatos
Terem szépségversenyszeptemberHetyési Judit, DÖK
Őszi kirándulásokszeptemberosztályfőnökök
Öko-faliújságoktóberfolyamatos
Állatok világnapjához kapcsolódó projektnapoktóber 4.alsós munkaközösség
Állatok világnapi versenyen való részvételoktóber 4.Hetyési Judit
Természettudományos szakmai nap 7-8. oszt.októberreál munkaközösség
PapírgyűjtésoktóberVarga Tünde
Madáretetés-projektdecemberalsós tanítók
ÖKO levelezős verseny óvodásoknakfebruárBarabás Andrea
Fenntarthatósági Témahétáprilis 19-23.reál munkaközösség
ÖKO nap (Természettudományos szakmai nap)márciusreál munkaközösség
Víz világnapi rajzpályázatmárcius 22.Szitás Péter
Föld napjához kapcsolódó vetélkedőn való részvételáprilisreál munkaközösség
Digitális témahétmárcius 22-26.Hudra Nikoletta
Papírgyűjtésáprilis, májusVarga Tünde
Zöld Diákparlamentáprilis, májusHetyési Judit
Madarak és fák napja vetélkedőmájus 10.reál munkaközösség
Természettudományos szakmai nap 7-8. oszt.május végereál munkaközösség
Erdei iskola, témahétjúniusosztályfőnökök