Osztályfőnöki munkaközösség

2022/2023-as tanév

Osztályfőnökök:

5.a- Imréné Paál Virág

5.b- Nagy Marianna

6.a- Vati Gergő

6.b- Kissné Cservenyák Judit

7.a- Szijjártóné Hosoff Katalin

7.b- Hetyési Judit

8.a- Nagy Andrea

8.b- Futtató Andrea

Az iskola egyik legnagyobb létszámú munkaközössége az osztályfőnöki munkaközösség, amelynek tagjai az osztályfőnökök. A munkaközösség feladata az osztályfőnökök munkájának segítése, szervezése, irányítása, egységesítése. Nevelési céljaink alapja a keresztény pedagógia elvei és gyakorlata. A tanmenetek egységes szellemben készülnek. Olyan témákkal foglalkozunk, mint a személyiségfejlesztés, egészséges életmód, pályaválasztás, tanulási módszerek elsajátítása, teremtésvédelem, fenntarthatóság, iskolai rendezvények, különböző témahetek, jeles események. Mind ezek feldolgozása során követjük a keresztény értékrendet. Az osztályfőnökök segítségével biztosítjuk a szünetekben a sportolás, a mozgás lehetőségét. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek sokat mozogjanak, játszanak, ezért csatlakozott iskolánk az MDSZ-által meghirdetett Aktív iskola programhoz. Szervezzük az erdei iskolákat, osztálykirándulásokat. Fontosnak tartjuk a nemzeti ünnepeink méltó megünneplését, ezért munkaközösségünk részt vesz az iskolai rendezvények lebonyolításában. Az osztályfőnöki órákon megjelenik az Istenkapcsolat erősítése. Minden héten összegyűjtésre kerülnek a hét pozitív történései. Mi az, amit meg tudunk köszönni. Miért tudunk hálát adni. Munkaközösségünk törekszik a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartásra, hiszen az oktatás-nevelés folyamatában nélkülözhetetlen társaink és segítőink a szülők. Az ő együttműködésük nélkülözhetetlen, hogy eredményes munkát végezzünk. Törekszünk arra, hogy a családok és az iskola értékrendje mind közelebb kerüljön egymáshoz. A tanév során két szülői értekezletet tartunk, valamint fogadóórákon biztosítjuk a szaktanárokkal való találkozást. Nagyon örülünk annak, ha szülők is bekapcsolódnak a különböző iskolai rendezvények szervezésében. Folyamatosan követjük diákjaink teljesítményét. Jó kapcsolatot ápolunk a védőnővel, iskolarendőrrel, akik segítenek bennünket különböző szakmai előadásaikkal. Szívesen hívunk meg külső előadókat, például a pályaválasztási projektnapon, így segítve diákjaink előmenetelét. A munkaközösség jól működik, folyamatosan segítjük egymás munkáját, ami elengedhetetlen az eredményes munkavégzéshez.

Munkaközösség vezető: Hetyési Judit